Kohllegal.eu

Mgr. Michael Kohl | Advokát

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Bylo vynaloženo veškeré úsilí k zajištění správnosti informací na těchto internetových stránkách. Veškeré informace zde uveřejněné jsou pouze obecné a mají informativní povahu. Tyto informace v žádném případě nepředstavují odborné právní poradenství, a proto nepřebírám odpovědnost za případnou škodu, která by vznikla v důsledku použití informací zde uvedených.

S ohledem na charakter tohoto média a rizika porušení či přerušení dat nepřebírám žádnou odpovědnost vyplývající z použití či spolehnutí se na informace a odkazy uvedené na těchto stránkách. Veškerý obsah i použitá forma elektronických údajů podléhají zákazu dalšího šíření v jakékoliv formě bez předchozího písemného souhlasu advokáta uvedeného na těchto internetových stránkách.

Zprávy zaslané prostřednictvím elektronické komunikace jsou určeny pouze pro jejich adresáty a mohou mít důvěrný charakter. Elektronická komunikace představuje určitá rizika a může být ovlivněna zkomolením dat, zpožděním přenosu, neoprávněnými zásahy, počítačovými viry či jejich následky. Z těchto důvodů nepřebírám žádnou odpovědnost za škodu způsobenou případným zkomolením, zpožděním přenosu dat, neoprávněným zásahem, počítačovým virem či jinou poruchou.